De school wordt verdeeld in een onder-, midden- en een bovenbouw unit. De unit onderbouw bestaat uit de jaargroepen 1 en 2; de unit middenbouw uit de jaargroepen 3, 4 en 5 en de unit bovenbouw uit de jaargroepen 6, 7 en 8.  Elke unit wordt aangestuurd door een unitleider. Zij hebben vooral een coördinerende taak binnen de unit. De units werken samen in organisatorische en onderwijskundige zaken.

Linda Hofman (unitleider bovenbouw)
Elizabeth Schep (unitleider middenbouw)
Ingrid van den Berg en Judith Nap (unitleiders onderbouw)

© 2018 Design & Production by Esyst B.V.