Deze ondersteunt de groepsleerkracht bij het geven van extra zorg voor een individuele leerling binnen de groep.

juf Clary Brouwer (RT)
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.