De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en bewaakt de afspraken die hierbij worden gemaakt. Ook richt de IB-er zich op het coachen leerkrachten, bij het uitvoeren van ondersteuningsplannen. Zoals het geven van speciale instructie, het samenstellen van extra oefenmateriaal en het organsieren van de extra ondersteuning in de groep.

juf José Bot (IB-er groepen 1 t/m 5)
juf Clary Brouwer (IB-er groepen 6 t/m8)
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.