Schoolraad en Medezeggenschapsraad

De schoolraad bestaat uit een zevental leden, namelijk 3 leerkrachten en 4 ouders. Samen vertegenwoordigen ze de belangen van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen. Dit doen ze door contact te onderhouden met de ouders, met het team, met het overkoepelende bestuur Accretio, met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en met de oudercommissies. Doel van de schoolraad is het vormgeven van de ouderbetrokkenheid op school. De schoolraad wil graag een brug slaan tussen ouders en school, en zoekt mogelijkheden om ouders actief te betrekken bij de school.
Daarnaast heeft de schoolraad veel contact met de schoolleiding. Besproken wordt wat  de stand van zaken op school is en er worden adviezen gegeven aan de schoolleiding. De schoolraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Naast deze taken, moet de Medezeggenschapsraad (dat deel van de schoolraad dat bevoegd is om te stemmen) ook beslissingen nemen.  Er zijn verschillende soorten beslissingen:
-die waarover de MR eerst advies moet geven (adviesrecht);
-die waarvoor instemming van de MR vereist is (instemmingsrecht);
-die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren (informatieplicht).

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2011-2012
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.