Lidmaatschap schoolvereniging Accretio

De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen lid zijn van de schoolvereniging. Juist omdat we samen staan op dezelfde grondslag vinden we ook dat we het onderwijs samen moeten dragen. Lid kunnen zijn mensen die belijdend lid zijn van één van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of Christelijke Gereformeerde Kerken. Aanmelding geschiedt schriftelijk via de administratie van de basisschool.  
 
Als u geen lid kunt of wilt worden vragen we u wel begunstiger te worden en de contributie te betalen als een vorm van verenigingsbijdrage, waardoor ook u steun geeft aan het verenigingswerk en de instandhouding van de gereformeerde scholen.
 
Donateurs zijn begunstigers van de plaatselijke school 
Als uw (jongste) kind de basisschool verlaat, ontvangt u een brief waarin we u vragen of u uw lidmaatschap wilt continueren dan wel beëindigen en of u dan eventueel donateur wilt worden van uw ‘oude’ school. Het bedrag wat u dan betaalt is in principe vrij, en komt geheel ten goede aan de school die met uw extra bijdrage vast en zeker iets extra leuks kan doen!
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.