Toelatingsprocedure   

We vinden de uitwerking van onze identiteit in de praktijk van elke dag erg belangrijk. Bij alle activiteiten die we doen op school willen we vanuit ons geloof de kinderen benaderen.
We vinden het belangrijk dat de school aansluit op de opvoedingssituatie van thuis.
We voeren daarom gesprekken met ouders die hun kind aanmelden over hoe we dat als school in de praktijk vorm geven, in bijbellessen, vieringen, hoe we omgaan met elkaar, welke liederen we zingen, enzovoorts.

Uitgangspunt hierbij is dat we willen handelen vanuit de bijbel als het woord van God, zoals de bijbel wordt uitgelegd in de 3 belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Als u lid bent van een kerkgemeenschap als de Nederlands Gereformeerde kerk, Christelijk Gereformeerde kerk of Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) zullen we uw kind altijd toelaten.

Ouders die geen lid zijn van genoemde kerken maar voor hun kind (eren) toch graag kiezen voor het gereformeerd onderwijs bieden we ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ons onderwijs. Met deze ouders wordt dan een afspraak gemaakt voor een toelatingsgesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden of we als school ook passen bij wat u als ouders graag wilt voor uw kind. Dit gesprek wordt gevoerd met de directeur en een ouder van de schoolraad. In sommige gevallen ook met een vertegenwoordiger van het bestuur.

Na dit gesprek beslist de commissie (of in sommige gevallen het bestuur) of uw kind ook wordt toegelaten
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.