Huiswerk leerlijn
   
Groep 3
 • Ondersteuning bij het leesproces  door de woorden van de methode samen te lezen
 • Leesboekjes horend bij de methode  samen lezen, dit alleen op advies van de leerkracht
 • Samen genieten van het lezen van boeken, tijdschriften etc.
Groep 4
 • De rekentafel van 1, 2, 3, 4, 5, en 10 leren
 • Klokkijken, analoog, hele uren, halve uren, kwartieren
 • Incidenteel oefenen met  spellingwoorden behorend bij de methode
(bovenstaande kan goed met het computerprogramma Ambrasoft)
 • Veel (voor) lezen  
Groep 5
 • Topografie (provincies en hoofdsteden)
 • De rekentafels 1,2,3,4,5, en 10 herhalen + aanleren 6, 7, 8, 9
 • Klokkijken, de digitale tijd
 • Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode oefenen 
 • De kinderen bereiden een spreekbeurt/werkstuk voor
 • Engelse woorden leren vanuit het Engels naar Nederlands.  12 keer per jaar
Groep 6
 • Alle rekentafels herhalen
 • Digitaal klokkijken
 • Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode
(bovenstaande kan goed met het computerprogramma Ambrasoft)
 • Engelse woorden leren vanuit het Engels naar het Nederlands.  12 keer per jaar
 • Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar.
 • Levend water: lied van de bijbelboeken (https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI)
 • Topografie  5x per jaar
 • Aardrijkskunde  en geschiedenis: kennistoetsen 5x per jaar
 • 1 spreekbeurt voorbereiden (evt. met PowerPoint) en houden
Groep 7
 • Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode
 • Metriek stelsel leren (oppervlakte en inhoudsmaten)
 • Tafels herhalen
(bovenstaande kan goed met het computerprogramma Ambrasoft)
 • Topografie 5 keer per jaar
 • Levend water:  1x per maand een bijbeltekst + herhalen bijbelboeken (https://www.youtube.com/watch?v=U3xUsTAqCXI)
 • Aardrijkskunde  en geschiedenis: kennistoetsen 5x per jaar
 • Engelse woorden  12 keer per jaar, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands en zinnen kunnen vertalen uit het Engels naar het Nederlands en andersom.
 • 1 spreekbeurt voorbereiden en houden waarbij gebruik gemaakt wordt van PowerPoint
 • 1 boekbespreking per jaar
 • Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar.
Groep 8
 • Rekenen: Metriek stelsel herhalen, tafels herhalen, breukenschema aanleren, kapstokken voor rekensommen leren mbv oefenblad.
(bovenstaande kan goed met het computerprogramma Ambrasoft)
 • Levend water: geloofsbelijdenis + 1x per maand een bijbeltekst
 • Topografie 5 keer per jaar
 • Aardrijkskunde  en geschiedenis: kennistoetsen 5x per jaar
 • Engelse woorden  12 keer per jaar, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands en zinnen kunnen vertalen uit het Engels naar het Nederlands en andersom.
 • 1 spreekbeurt voorbereiden en houden waarbij gebruik gemaakt wordt van PowerPoint
 • 1 werkstuk maken over een nader te bepalen onderwerp
 • Incidenteel spellingwoorden behorend bij de methode oefenen 
 • Taal: woordenschat: betekenis van nieuwe woorden leren 8 keer per jaar
 • Musicaltekst
 
© 2018 Design & Production by Esyst B.V.