Schoolraad en Medezeggenschapsraad


We stellen het zeer op prijs wanneer ouders meedenken over de school. Heeft u een vraag of suggestie, we horen het graag!

Lees verder... : over het doel van de schoolraad en download de jaarverslagen van de schoolraad/MR

Schoolraad Schatgraver
Voorzitter: Dhr. Jelle Vonck
Secretariaat: Mw. Sonja Mars
Postadres: Van Houtenlaan 1a, 8114 ZM  Zwolle
e-mail: sr.deschatgraver@vgpo-accretio.nl

Leden Schoolraad taak/functie
Jelle Vonck Voorzitter Schoolraad/MR (docentengeleding; contactpersoon bestuur Accretio en GMR)
Sonja Mars Secretaris en lid Schoolraad (oudergeleding; contactpersoon team)
   
 Jan Oebele Rijpma Lid Schoolraad/MR (oudergeleding; contactpersoon ouders)
Margriet Gortemaker Lid Schoolraad/MR (oudergeleding; contactpersoon ouders en oudercommissies)
Linda Hofman Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)
Elizabeth Schep Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)
Arjen van Veelen Lid Schoolraad/MR (docentengeleding)

Agenda

29 September 2017

sportdag


24 September 2017

Alies Cnossen jarig


25 September 2017

groepsinformatieavond groep1/2: 19.30 uur


Naar kalender..
© 2017 Design & Production by Esyst B.V.